Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů se řídí Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES), dále jen „GDPR“.

 Tuto webovou stránku provozuje

 Heidi Johanna Vacek
Olšanské nám. 1785/5
130 00 Praha 3
heidi.j.vacek@gmail.com 

Zpracováváme tyto osobní údaje

jméno
příjmení
e-mail 

Účel a doba zpracování

Osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení vašeho dotazu, následného plnění smlouvy (podle čl. 6, odst. 1b GDPR), a v případě, že nám dáte výslovný souhlas, pak také za marketingovými účely (podle čl. 6, odst. 1e GDPR).

Pro účel vyřízení vaší poptávky archivujeme data po dobu 1 roku. Pro marketingové účely 5 let. V případě, že se stanete naším klientem, uchováváme data po dobu trvání spolupráce.

Zpracovatelé

Využíváme služby třetích stran:

Google
Facebook
Poskytovatel hostingu (INTERNET CZ, a.s.)

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Cookies

Na webových stránkách využíváme cookies. Analytické cookies, které měří návštěvnost těchto stránek, považujeme za nás oprávněný zájem. Cookies pro cílení reklamy zpracováváme jen na základě vašeho souhlasu. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v Zákoně nebo v jiných závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

Veškerá elektronická data uložená chráníme zabezpečeným protokolem, který chrání spojení vašeho webového prohlížeče a našeho serveru před odposloucháváním a podvrhy dat.

Máme nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních povinností, jsou vázány mlčenlivostí.

Vaše práva

Na základě nařízení GDPR máte tato práva:
Vzít souhlas kdykoli zpět;
požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;
požadovat po nás přístup k osobním údajům;
požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;
požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;
požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;
požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;
v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Je něco, na co byste se rádi zeptali, nebo si chcete rovnou objednat některou z mých hudebních služeb?

Facebook
Facebook
Instagram
Follow by Email